fbpx

馃MAFARO ekologiczne produkty do domu s艂odkie zapachy le艣ne cytrusowe do samochodu Ludzik Mr. & Mrs

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Mafaro.pl

1

Postanowienia og贸lne

 1. Sklep Internetowy Mafaro.pl jest prowadzony pod adresem Mafaro.pl przez: Ideainventor Cezary Sowi艅ski聽 NIP 8311282849聽w celu prowadzenia sprzeda偶y Towar贸w za po艣rednictwem sieci Internet, przez stron臋 www oraz 艣wiadczenia w tym celu Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy jest narz臋dziem, za po艣rednictwem kt贸rego Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 Towar贸w poprzez sie膰 Internet i jest jednym ze sposob贸w zawarcia umowy dotycz膮cej Towar贸w ze Sprzedawc膮.
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i w艂a艣ciwymi dla Sklepu Internetowego i dzia艂alno艣ci Sprzedawcy w sieci Internet przepisami prawa.
 4. Regulamin okre艣la:
 • zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Internetowego w tym zasady zawierania um贸w za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, zasady sk艂adania zam贸wie艅 na Towary i zasady realizacji zam贸wie艅 na Towary;
 • prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Klienta dotycz膮ce czynno艣ci, o kt贸rych mowa w punkcie a) powy偶ej;
 • rodzaj i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮;
 • warunki 艣wiadczenia Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮;
 • warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮;
 • tryb post臋powania reklamacyjnego dotycz膮cego Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.

 

2

Definicje i dane kontaktowe

 1. Terminy u偶yte w Regulaminie du偶a liter膮 oznaczaj膮:
 • Sklep Internetowy鈥 system stron www udost臋pniany i dzia艂aj膮cy pod adresem domeny www.com i domenami podleg艂ymi, z wykorzystaniem kt贸rego Sprzedawca dokonuje sprzeda偶y Towar贸w za po艣rednictwem Sieci Internet i wyposa偶ony w funkcjonalno艣ci informatyczne pozwalaj膮ce na zawarcie umowy za jego pomoc膮;
 • SprzedawcaMafaro.pl prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮:聽Ideainventor Cezary Sowi艅ski,Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek, NIP 8311282849, Regon 380108510
 • Klient聽鈥 ka偶dy podmiot prawa tj. osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, kt贸ry posiada zdolno艣膰 prawn膮 i zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych w zakresie pozwalaj膮cym na korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie umowy o Towary za po艣rednictwem Sklepu Internetowego i kt贸ry korzysta z funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci dokonuje zakupu Towar贸w za po艣rednictwem Sklepu Internetowego;
 • Tre艣ci鈥 ca艂膮 zawarto艣膰 merytoryczn膮 Sklepu Internetowego, w tym w szczeg贸lno艣ci informacje o Towarach oraz Sprzedawcy, a tak偶e blog;
 • Konto Klienta鈥 funkcjonalno艣膰 Sklepu Internetowego, polegaj膮c膮 na udost臋pnieniu funkcjonalno艣ci informatycznych Sklepu Internetowego polegaj膮cych na okre艣leniu informacji indywidualizuj膮cych Klienta i pozwalaj膮cych na zapisywanie informacji o czynno艣ciach dokonywanych przez Klienta; Konto Klienta tworzone jest dla Klienta w procedurze Rejestracji Klienta;
 • Formularz zam贸wienia聽-funkcjonalno艣膰 Sklepu Internetowego, zawieraj膮c膮 niezb臋dne informacje dotycz膮ce Klienta i sk艂adanego przez niego zam贸wienia na Towar, kt贸re s膮 przesy艂ane do Sprzedawcy poprzez Sklep Internetowy w ramach procedury zawarcia umowy dotycz膮cej Towar贸w聽 i s艂u偶膮c膮 do sk艂adania przez Klienta zam贸wienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 • Rejestracja Klienta聽鈥 procedur臋 stanowi膮c膮 funkcjonalno艣膰 Sklepu Internetowego, s艂u偶膮c膮 do tworzenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia Umowy o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 w postaci Konta Klienta, w ramach kt贸rej Klient wype艂nia formularz rejestracyjny podaj膮c login i has艂o, kt贸re b臋dzie wykorzystywa艂 do logowania si臋 w Sklepie Internetowym, podaj膮c dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenia. Rejestracja Klienta zostaje zako艅czona w chwili uruchomienia linku przes艂anego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym;
 • Konsument鈥 osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 tj. Sprzedawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 • Towary聽鈥 og贸艂 rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawc臋 z wykorzystaniem Sklepu Internetowego
 • Regulamin鈥 niniejszy regulamin reguluj膮cy zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zamieszczony pod adresem domeny: mafaro.pl
 • System teleinformatyczny聽鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urz膮dzenia ko艅cowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 鈥 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p贸藕n. zm.);
 • 艢rodki komunikacji elektronicznej聽鈥 rozwi膮zania techniczne, w tym urz膮dzenia teleinformatyczne i wsp贸艂pracuj膮ce z nimi narz臋dzia programowe, umo偶liwiaj膮ce indywidualne porozumiewanie si臋 na odleg艂o艣膰 przy wykorzystaniu transmisji danych mi臋dzy systemami teleinformatycznymi, a w szczeg贸lno艣ci poczt臋 elektroniczn膮;
 • Us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮聽-us艂ug臋 polegaj膮c膮 na udost臋pnianiu stosownych funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego, stanowi膮c膮 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 tj. wykonanie us艂ugi 艣wiadczonej bez jednoczesnej obecno艣ci stron (na odleg艂o艣膰), poprzez przekaz danych na indywidualne 偶膮danie us艂ugobiorcy, przesy艂anej i otrzymywanej za pomoc膮 urz膮dze艅 do elektronicznego przetwarzania, w艂膮cznie z kompresj膮 cyfrow膮, i przechowywania danych, kt贸ra jest w ca艂o艣ci nadawana, odbierana lub transmitowana za pomoc膮 sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 鈥 Prawo telekomunikacyjne; Regulamin okre艣la rodzaje i zakres Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋;
 • Dostawca Us艂ugi P艂atniczej聽鈥 podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi p艂atnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us艂ugach p艂atniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umo偶liwiaj膮ce dokonanie Klientowi zap艂aty za Towary za po艣rednictwem przelew贸w, przelew贸w internetowych, kart p艂atniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny spos贸b stosowany dla sprzeda偶y poprzez sie膰 Internet i udost臋pniony w Sklepie Internetowym, w szczeg贸lno艣ci PayU;
 • Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮聽-ustaw臋 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
 • Ustawa o prawa konsumenta聽鈥 ustaw臋 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
 • Kodeks Cywilny聽鈥 ustaw臋 z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).
 1. Dane Sprzedawcy s膮 nast臋puj膮ce:
 • firma: Ideainventor Cezary Sowi艅ski
 • siedziba i adres: Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek
 • NIP 8311282849
 • telefon: 517 112 689
 • e-mail: sklep@mafaro.pl
 • adresy stron internetowych: https://mafaro.pl

聽3

Procedura zawarcia umowy w Sklepie Internetowym

 1. Sklep Internetowy s艂u偶y do zawierania um贸w sprzeda偶y Towar贸w mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 2. Niezale偶nie od postanowie艅 ust臋pu 1 w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zawierane s膮 pomi臋dzy Klientami a Sprzedawc膮 umowy o opisane w Regulaminie Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮.
 3. Na procedur臋 zawarcia umowy dotycz膮cej Towar贸w za po艣rednictwem Sklepu Internetowego sk艂adaj膮 si臋 opisane w ust. 5 czynno艣ci techniczne zwi膮zane ze z艂o偶eniem zam贸wienia przez Klienta oraz opisane w ust. 7 czynno艣ci techniczne zwi膮zane z potwierdzeniem z艂o偶enia zam贸wienia. Procedura zawierania um贸w o Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 uregulowana jest w 搂 7 Regulaminu.
 4. W celu pe艂nego korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, tj. korzystanie z jego wszelkich dost臋pnych funkcjonalno艣ci, konieczne jest:
  • za艂o偶enie na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta, Konta Klienta poprzez Rejestracj臋 Klienta;
  • zalogowanie si臋 do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu i has艂a.
 5. W celu prawid艂owego z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta konieczne s膮 nast臋puj膮ce czynno艣ci:
 • pos艂u偶enie si臋 Formularzem zam贸wienia z wykorzystaniem Konta Klienta (po zalogowaniu)
 • wyb贸r zamawianego Towaru;
 • wyb贸r jednego z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci
 • wyb贸r jednej z dost臋pnych metod wydania Towaru (dostawy);
 • dokonanie potwierdzenia z艂o偶enia zam贸wienia zgodnie z dokonanym wyborem, kt贸re skutkuje obowi膮zkiem p艂atno艣ci.
 1. W razie prawid艂owego z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta zam贸wienie to jest niezw艂ocznie przesy艂ane do Sprzedawcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Po otrzymaniu zam贸wienia Klienta zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezw艂ocznie przesy艂a na adres mailowy Klienta podany w Koncie Klienta lub Formularzu zam贸wienia wiadomo艣膰 potwierdzaj膮c膮 z艂o偶enie zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta.
 3. Niezw艂oczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje zwi膮zaniem tre艣ci膮 z艂o偶onej oferty.
 4. Dane niezb臋dne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy s膮 wprowadzane, utrwalane i dost臋pne poprzez Konto Klienta i Formularz zam贸wienia. Potwierdzenie z艂o偶enia zam贸wienia, o kt贸rym mowa w ust. 7 zawiera dane sk艂adaj膮ce si臋 na tre艣膰 zawartej umowy.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalno艣ci, w tym w szczeg贸lno艣ci wprowadzanie informacji w Koncie Klienta, Formularzu zam贸wienia lub Formularzu zg艂oszeniowym oraz wykrywanie b艂臋d贸w w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa si臋 za pomoc膮 stosownej aplikacji- przegl膮darki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
 • Komunikacja z Klientem w zwi膮zku z zawarciem umowy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego nast臋puje poprzez sie膰 Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i 艢rodk贸w komunikacji elektronicznej.

聽4

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 P艂atno艣ci

 1. P艂atno艣ci Klient贸w za Towary zakupione w Sklepie Internetowym odbywaj膮 si臋 poprzez:
 • przelew tradycyjny
 • przelew online (przelewy 24H)
 • inne formy p艂atno艣ci oferowane stosowane do zap艂aty za transakcje w sieci Internet je艣li zosta艂y udost臋pnione w Sklepie Internetowym.
 1. Okre艣lone w Sklepie Internetowym ceny Towar贸w s膮 cenami wyra偶onymi w z艂otych polskich, obejmuj膮 kwot臋 podatku od towar贸w i us艂ug. Ceny nie zawieraj膮 koszt贸w wydania Towaru (dostawy).
 2. Ca艂kowity koszt do zap艂aty za dane zam贸wienie z tytu艂u zakup贸w dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sum臋 ceny zam贸wionych Towar贸w, koszt贸w wydania Towar贸w (wybranego sposobu dostawy), koszt贸w wybranego sposobu p艂atno艣ci (je艣li dotyczy). Wszystkie p艂atno艣ci sk艂adaj膮ce si臋 na 艂膮czny koszt do zap艂aty podawane s膮 w Sklepie Internetowym, w szczeg贸lno艣ci w procedurze sk艂adania zam贸wienia na Towary.
 3. Cena podana przy ka偶dym Towarze jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia.
 4. P艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w ust.1 pkt (b)-(e) dokonywane s膮 zgodnie z nast臋puj膮cymi zasadami:
  • p艂atno艣ci te s膮 obs艂ugiwane przez Dostawc臋 Us艂ugi P艂atniczej;
  • p艂atno艣ci mog膮 dokonywa膰 wy艂膮cznie osoby uprawnione do pos艂ugiwania si臋 danym sposobem p艂atno艣ci;
  • dokonanie p艂atno艣ci nast臋puje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawc臋 Us艂ugi P艂atniczej, udost臋pnianymi przez Dostawc臋 Us艂ugi P艂atniczej.

5

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dostawy

 1. Towary zam贸wione w Sklepie Internetowym wydawane s膮 (wysy艂ane):
 • poprzez odbi贸r osobisty;
 • za po艣rednictwem Poczty Polskiej (Poczta Polska S.A. z siedzib膮 w Warszawie);
 • za po艣rednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej na stronie.
 1. Zam贸wienia na Towary s膮 realizowane w ci膮gu 3 dni roboczych od:
 • potwierdzenia z艂o偶enia zam贸wienia- w przypadku p艂atno艣ci got贸wkowej za pobraniem;
 • wp艂ywu 艣rodk贸w z tytu艂y p艂atno艣ci za zam贸wienie- przypadku pozosta艂ych p艂atno艣ci

co oznacza, 偶e w tym terminie zam贸wiony Towar przekazywany jest do wysy艂ki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranego sposobu dostawy Towar贸w.

6

Obowi膮zki Klient贸w

 1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w Formularzu zam贸wienia, Formularz zg艂oszeniowym i Koncie Klienta, w szczeg贸lno艣ci informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie Internetowym powinny by膰 zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystaj膮cego z Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rej mowa w 搂 7 Regulaminu tre艣ci o charakterze bezprawnym.

7

Us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮

1聽 Sprzedawca za po艣rednictwem Sklepu Internetowego 艣wiadczy Us艂ugi聽 drog膮 elektroniczn膮. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 s膮 nieodp艂atne.

 1. Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w ust. 1 polegaj膮 na udost臋pnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego, w tym umo偶liwiaj膮cych zawarcie ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego umowy dotycz膮cej Towar贸w, a w szczeg贸lno艣ci polegaj膮 na:
 • udost臋pnianiu na indywidualne 偶膮danie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wy艣wietlenie strony o okre艣lonym adresie URL, w tym informacji dotycz膮cych Sprzedawcy i Towar贸w oraz informacji dotycz膮cych sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
 • umo偶liwieniu na indywidualne 偶膮danie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym z艂o偶enia zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem Formularza zam贸wienia
 • umo偶liwieniu Klientowi zawarcia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego umowy dotycz膮cej Towar贸w, w tym umo偶liwieniu uzgodnienia warunk贸w umowy, ustalenia ceny i koszt贸w wysy艂ki ;
 • prezentacji Towar贸w sprzedawanych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego i ich wyszukaniu;
 • umo偶liwieniu pozosta艂ego kontaktu ze Sprzedawc膮
 1. Za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca 艣wiadczy, w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮:
 • Konto Klienta i Formularz zam贸wienia
 • udost臋pnienie Tre艣ci, w tym formularza odst膮pienia od umowy i bloga
 • us艂ugi kontaktowe, w tym newsletter
 1. Do zawarcia umowy o Konto Klienta dochodzi przez za艂o偶enie Konta Klienta w ramach procedury Rejestracji Klienta. Do zawarcia umowy o inne Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 dochodzi poprzez rozpocz臋cie przez Klienta korzystania z danej Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 tj. poprzez przyst膮pienie do korzystania z danej funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 odbywa si臋 na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zako艅czy膰 korzystanie z danej Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮. Rozwi膮zanie umowy o korzystanie z danej Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 dokonuje si臋 poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 rozwi膮zuje si臋 automatycznie bez konieczno艣ci sk艂adania dodatkowych o艣wiadcze艅 stron, z zastrze偶eniem ust. 6.
 3. Rozwi膮zanie umowy o Konto Klienta nast臋puje poprzez skorzystanie przez Klienta z opcji usuni臋cia Konta Klienta.
 4. 聽 W celu prawid艂owego korzystania z Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 Klient powinien dysponowa膰:
 • po艂膮czeniem z sieci膮 Internet;
 • sprz臋tem komputerowym i oprogramowaniem posiadaj膮cym funkcjonalno艣膰 przegl膮darki internetowej umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie na ekranie komputera dokument贸w HTML lub urz膮dzeniem mobilnym pozwalaj膮cym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przegl膮darki internetowej na urz膮dzenia mobilne.
 1. Do reklamacji dotycz膮cej us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 zastosowanie ma odpowiednio art. 搂 9 ust. 3-5 Regulaminu.

聽8

Odst膮pienie od umowy

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:
 • dotycz膮cej Towar贸w;
 • dotycz膮cej Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮.
 1. Pouczenie dotycz膮ce zasad korzystania z prawa odst膮pienia i jego skutk贸w stanowi wraz z formularzem odst膮pienia Za艂膮cznik do Regulaminu(pod regulaminem).
 2. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
  • o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument odst臋puj膮cy od umowy ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy (Towaru)b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).

9

Reklamacje

 1. Reklamacje obs艂ugiwane s膮 w terminie聽聽14 dni od otrzymania informacji od klienta.
 2. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
 3. Klientowi przys艂uguj膮 prawa z tytu艂u r臋kojmi, o kt贸rej mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrze偶eniem ust. 7.
 4. Reklamacje prosimy sk艂ada膰 z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 2 Regulaminu.
 5. W zg艂oszeniu reklamacyjnym w celu u艂atwienia jego rozpatrzenia sugeruje si臋 podanie nast臋puj膮cych informacji: imi臋 i nazwisko, dok艂adny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowo艣膰), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zam贸wienia, przyczyna reklamacji.
 6. Procedura sk艂adania reklamacji, o kt贸rej mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedur膮 sugerowan膮 i w 偶adnym razie nie wy艂膮cza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposob贸w zg艂aszania roszcze艅.
 7. Reklamacje s膮 rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikaj膮cymi z r臋kojmi, o kt贸rej mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrze偶eniem ust. 7. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o kt贸rym mowa w 搂 2 ust. 2 Regulaminu. Dotyczy to r贸wnie偶 zwrotu Towaru w razie odst膮pienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.
 8. W stosunku do Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona stosownie do art. 558. 搂 1 Kodeksu Cywilnego.

10

Wymagania techniczne

 1. Dost臋p i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest mo偶liwe na platformach system贸w operacyjnych pozwalaj膮cych na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadaj膮cego funkcjonalno艣膰 przegl膮darki internetowej umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie na ekranie komputera dokument贸w HTML, na dowolnego typu komputerze spe艂niaj膮cym wymogi takich system贸w operacyjnych oraz poprzez dowolne typy po艂膮cze艅 internetowych przy wykorzystaniu聽 oprogramowania posiadaj膮cego funkcjonalno艣ci przegl膮darek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) b膮d藕 na urz膮dzeniach mobilnych wyposa偶onych w oprogramowanie pozwalaj膮ce na wy艣wietlanie Sklepu Internetowego na tych urz膮dzeniach, w szczeg贸lno艣ci aplikacje o funkcjach przegl膮darek internetowych dla urz膮dze艅 mobilnych.

聽11

Postanowienia ko艅cowe

 1. Sklep Internetowy i czynno艣ci zwi膮zane z zawieraniem um贸w w Sklepie Internetowym s膮 dost臋pne w j臋zyku polskim.

2 Regulamin udost臋pniany jest Klientowi pod adresem Mafaro.pl聽przed zawarciem umowy, a tak偶e 鈥 na jego 偶膮danie 鈥 w formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 Systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Klient, w tym w szczeg贸lno艣ci jego pobranie, skopiowanie, 艣ci膮gni臋cie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

3 Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy zawieranej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o Us艂ug臋 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮.

4 Klient ma prawo sk艂adania reklamacji, o kt贸rej mowa w Regulaminie a tak偶e do korzystania z innych roszcze艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa. Klient聽 ma prawo do korzystania z pozas膮dowych sposob贸w dochodzenia roszcze艅, w tym w szczeg贸lno艣ci:

 • mediacji, w tym, w przypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem, mediacji mediator贸w dzia艂aj膮cych przy Inspekcji Handlowej;
 • s膮downictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem, sta艂ych s膮d贸w polubownych przy Inspekcji Handlowej;
 • w przypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzecznik贸w konsument贸w;
 • w przypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dost臋pnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 1. Regulamin mo偶e by膰 zmieniony. Udost臋pnienie zmienionego Regulaminu nast臋puje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zam贸wie艅 na Towary z艂o偶onych po jego udost臋pnieniu, w szczeg贸lno艣ci zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zam贸wie艅 sk艂adanych przed jego udost臋pnieniem jak r贸wnie偶 do Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮, z kt贸rej Klient rozpocz膮艂 korzystanie przed jego udost臋pnieniem. W odniesieniu do us艂ug o charakterze ci膮g艂ym, to jest us艂ugi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowi膮zywania tej us艂ugi, zmiany Regulaminu wi膮偶膮 Klienta je艣li nie dokona rozwi膮zania umowy o Konto Klienta poprzez usuni臋cie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udost臋pnienia zmiany Regulaminu.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie maj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Za艂膮cznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZ膭CE KORZYSTANIA Z聽PRAWA聽ODST膭PIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA聽B臉D膭CEGO KONSUMENTEM

WZ脫R POUCZENIA O ODST膭PIENIU OD UMOWY

Prawo聽odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo聽prawo聽odst膮pi膰 od umowy dotycz膮cej Towar贸w, Us艂ug Szkoleniowych oraz dotycz膮cej Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrze偶eniem postanowie艅 Regulaminu wskazuj膮cych na przypadki, w kt贸rych prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym :

 • weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy
 • w przypadku umowy dotycz膮cej wielu rzeczy- 聽weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa聽 wesz艂a w posiadanie ostatniej z
 • w przypadku us艂ug- zawarli Pa艅stwo umow臋

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas聽 tj. Ideainventor Cezary Sowi艅ski z siedzib膮聽 pod adresem: Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek, telefon: 517 112 689, e-mail: sklep@mafaro.pl o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu聽prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od umowy umowa uznawana jest za niezawart膮. W przypadku odst膮pienia od umowy zwracane s膮 Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym dosz艂o do poinformowania o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu聽prawa聽odst膮pienia od umowy. Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem. Zwrot p艂atno艣ci mo偶e by膰 wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawc臋 rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Termin odst膮pienia od umowy : 14 dni (czytaj poni偶ej)

Prosimy odes艂a膰 lub przekaza膰 Sprzedawcy 聽rzecz niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali Pa艅stwo o odst膮pieniu od umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

鈥撀犅犅犅燗dresat:

 • Ideainventor Cezary Sowi艅ski,聽Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek

telefon: 517 112 689, e-mail: sklep@mafaro.pl

FORMULARZ ZWROTU <- POBIERZ

0
  0
  Koszyk
  Tw贸j koszyk jest pustyWr贸膰 do sklepu
  Otw贸rz czat
  Cze艣膰!
  W czym mog臋 pom贸c?