fbpx

馃MAFARO ekologiczne produkty do domu s艂odkie zapachy le艣ne cytrusowe do samochodu Ludzik Mr. & Mrs

Polityka prywatno艣ci

 1. Polityka prywatno艣ci stanowi realizacj臋 polityki informacyjnej wobec Klient贸w stron internetowych sklepu internetowego pod adresem: http://Mafaro.pl聽(„Sklep internetowy”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w Sklepu Internetowego jest w艂a艣ciciel i operator Sklepu Mafaro.pl siedziba i adres:Ideainventor Cezary Sowi艅ski, Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek聽.

Kontakt z Administratorem danych osobowych mo偶liwy jest za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: Ideainventor Cezary Sowi艅ski, Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek lub drog膮 e-mailow膮 pod adresem: sklep@mafaro.pl

聽3. Jakie s膮 cele przetwarzania danych osobowych?聽
Dane osobowe uzyskane podczas, zawarcia umowy, rejestracji konta w serwisie, wyra偶enia zgody marketingowej, wykorzystujemy w nast臋puj膮cych celach:
1. zawarcia i wykonania umowy 鈥 przez czas trwania umowy oraz czas po jej zako艅czeniu, a偶 do momentu poprawnego wykonania umowy
2. wykonania spoczywaj膮cych na Administratorze obowi膮zk贸w prawnych:
a. wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokument贸w ksi臋gowych;
b. obs艂uga prawa do odst膮pienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;
c. przez czas niezb臋dny do wykonania ci膮偶膮cego na Administratorze obowi膮zku prawnego;
3. wysy艂anie tre艣ci marketingowych 鈥 przez czas istnienia zgody na otrzymywane tre艣ci marketingowych;

W艂a艣ciciel przetwarza dane przekazywane przez Klient贸w stron tylko i wy艂膮cznie w celu i w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci w zakresie niezb臋dnym do dokonania rejestracji konta, sk艂adania zam贸wie艅, realizacji umowy sprzeda偶y towar贸w lub us艂ug szkoleniowych oraz realizacji innych us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Sklepu internetowego, okre艣lonych w Regulaminie, a tak偶e wystawiania faktur, rachunk贸w i sprawozdawczo艣ci finansowej oraz dochodzenia roszcze艅.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu ni偶 wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak np cele marketingowe lub otrzymywanie informacji handlowej) mo偶e odbywa膰 si臋 wy艂膮cznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

 

 

 1. W艂a艣ciciel mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe Klient贸w Sklepu internetowego niezb臋dne do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci, zmiany lub rozwi膮zania stosunku prawnego dotycz膮cego us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mi臋dzy nimi:
 2. nazwisko i imiona Klienta
 3. adres zameldowania na pobyt sta艂y;
 4. adres do korespondencji, je偶eli jest inny ni偶 adres, o kt贸rym mowa w punkcie 7
 5. dane s艂u偶膮ce do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
 6. adresy elektroniczne Klienta.

 

 1. W艂a艣ciciel przetwarza te偶 dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalaj膮 na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, kt贸rej dotycz膮. Dane pozyskane w zwi膮zku z analiz膮 log贸w serwera wykorzystywane s膮 jedynie w celach technicznych zwi膮zanych z administracj膮 Sklepu internetowego oraz do prowadzenia statystyk ogl膮dalno艣ci stron internetowych.

 

 1. W艂a艣ciciel mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane charakteryzuj膮ce spos贸b korzystania przez Klienta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 (dane eksploatacyjne):
 2. oznaczenia identyfikuj膮ce Klienta nadawane na podstawie danych, o kt贸rych mowa w pkt 4;
 3. oznaczenia identyfikuj膮ce zako艅czenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta艂 Klient;
 4. informacje o rozpocz臋ciu, zako艅czeniu oraz zakresie ka偶dorazowego korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮;
 5. informacje o skorzystaniu przez Klienta z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.

 

 1. W艂a艣ciciel przechowuje dane osobowe Klient贸w stron jedynie przez okres niezb臋dny do realizowania us艂ug, o kt贸rych mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych us艂ug oraz zachowania zgodno艣ci z wymaganiami wynikaj膮cymi z obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Po tym okresie dane osobowe Klient贸w zostaj膮 usuni臋te z system贸w.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e mo偶e by膰 niezb臋dne do podj臋cia odpowiednich dzia艂a艅 Sklepu internetowego przed zawarciem umowy, a tak偶e zrealizowania innych us艂ug drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rych mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, kt贸re nie s膮 niezb臋dne do realizacji us艂ugi drog膮 elektroniczn膮) nie jest obligatoryjne i le偶y w sferze uznania Klienta, kt贸rego dane te dotycz膮, a ich przetwarzanie przez W艂a艣ciciela zale偶y od uzyskania zgody Klienta.

 

 1. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci przekazanych danych, ich poprawiania, uzupe艂niania jak r贸wnie偶 mo偶e w ka偶dym czasie 偶膮da膰 zaprzestania ich przetwarzania i ich usuni臋cia, zwracaj膮c si臋 pisemnie na adres: Czestk贸w A 24, 98-113 Buczek, lub drog膮 mailow膮 na adres: sklep@mafaro.pl

 

 1. Przetwarzanie przez W艂a艣ciciela danych osobowych Klient贸w odbywa膰 si臋 b臋dzie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

 

 1. Udost臋pnianie danych mo偶e nast臋powa膰 tylko w granicach prawa i w zakresie niezb臋dnym dla celu przetwarzania danych na rzecz podmiot贸w wsp贸艂pracuj膮cych z W艂a艣cicielem w zwi膮zku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci na rzecz podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 wysy艂k膮 towar贸w, na rzecz podmiot贸w zapewniaj膮cych w艂a艣ciwe dzia艂anie Sklepu Internetowego, na rzecz operator贸w p艂atno艣ci jak r贸wnie偶 na rzecz podmiot贸w 艣wiadcz膮cych dla w艂a艣ciciela us艂ugi marketingowe.

 

 1. Strony Sklepu internetowego s膮 zaopatrzone w odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa spe艂niaj膮ce wymagania polskiego prawa, maj膮ce na celu ochron臋 danych pozostawionych pod kontrol膮 W艂a艣ciciela przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W艂a艣ciciel zobowi膮zuje si臋 chroni膰 wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klient贸w Sklepu internetowego zgodnie z normami ochrony bezpiecze艅stwa i zachowania poufno艣ci. Prawa dost臋pu do danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego zosta艂y w restrykcyjny spos贸b ograniczone, tak aby informacje te nie znalaz艂y si臋 w r臋kach os贸b nieuprawnionych.

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu internetowego s膮 obj臋te prawem autorskim i nie mog膮 by膰 kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny spos贸b wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony W艂a艣ciciela.

 

 1. W艂a艣ciciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatno艣ci. Zmiany b臋d膮 publikowane na bie偶膮co wraz z informacj膮 o ich dokonaniu.

 

 1. Wszelkie dodatkowe pytania dotycz膮ce polityki prywatno艣ci na stronach internetowych Sklepu internetowego prosimy kierowa膰 na adres e-mail: sklep@mafaro.pl

POLITYKA聽COOKIES (鈥濩IASTECZKA鈥)

 

 

 1. Na stronach internetowych zwi膮zanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technika plik贸w „cookies”.

 

 1. Pliki 鈥瀋ookies鈥 to dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, przechowywane w urz膮dzeniach U偶ytkownik贸w i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. Domy艣lne parametry ciasteczek pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. 鈥濩ookies鈥 zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

 

 1. Pliki 鈥瀋ookies鈥 u偶ywane s膮 w celu dostosowania zawarto艣ci stron internetowych do preferencji u偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U偶ywane s膮 r贸wnie偶 w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰 w jaki spos贸b U偶ytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji U偶ytkownika.

 

 1. Rodzaje plik贸w „cookies”:

鈥楾ymczasowe鈥 pliki cookies zwi膮zane z sesj膮 pozostaj膮 w przegl膮darce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyj艣cia z danej witryny.

鈥楾rwa艂e鈥 pliki cookies pozostaj膮 w przegl膮darce po zako艅czeniu sesji (o ile nie zostan膮 usuni臋te przez u偶ytkownika).

鈥楢nalityczne鈥 pliki cookies zbieraj膮 informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego u偶ytkownika oraz wszelkie komunikaty o b艂臋dach; nie zbieraj膮 informacji umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 u偶ytkownika, a zebrane dane s膮 agregowane w taki spos贸b, 偶e staj膮 si臋 anonimowe. Analityczne pliki cookies s艂u偶膮 do ulepszania dzia艂ania witryny.

鈥楩unkcjonalne鈥 pliki cookies umo偶liwiaj膮 witrynie zapami臋tanie wszelkich wybor贸w dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umo偶liwiaj膮 takie us艂ugi, jak dodawanie komentarzy na czyim艣 blogu.

 

 1. Standardowo oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie dopuszcza umieszczanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 na urz膮dzeniu ko艅cowym. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.

 

 

 

0
  0
  Koszyk
  Tw贸j koszyk jest pustyWr贸膰 do sklepu
  Otw贸rz czat
  Cze艣膰!
  W czym mog臋 pom贸c?